Author Archives: Admin ITPC Web

Thông báo đặt may đồng phục và chụp hình tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Số: 15/TB-DSG-ITPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018    THÔNG BÁO V/v: Đặt may đồng phục và chụp hình tốt nghiệp Theo thông […]

Thông báo đóng học phí học kỳ Thu 2018 từ khóa 10-24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Số: 10/TB-DSG-ITPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2018 THÔNG BÁO V/v: Đóng học phí học kỳ Thu 2018 từ khóa 10-24 Trung […]

Thông báo chuyển tiếp sang Đại học Troy (Hoa Kỳ) – Học kỳ Xuân 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Số: 13/TB-DSG-ITPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018    NOTICE FOR TRANSFER TO TROY (U.S.) – SPRING 2019 THÔNG BÁO CHUYỂN TIẾP SANG […]

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Số: 240/QĐ-DSG-ITPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2018-2019 ———————– […]