Cấu trúc chương trình
6 tín chỉ Môn học tiên quyết
57 tín chỉ Môn học cơ bản
48 tín chỉ Môn chuyên ngành
09 tín chỉ Môn tự chọn
120 tín chỉ Tổng số tín chỉ
Môn học tiên quyết 6 tín chỉ
ALGE 1112 MTH 1112 Đại số 3
TRIG 1114 MTH 1114 Lượng giác 3
Môn học cơ bản ngành KHMT 57 tín chỉ
Bảng mã môn học tương đương
BIPR 1110 BIO 1100 Sinh học 3
BILA 1110 BIO L100 Thực hành sinh học 1
LDS 1101 LDR 1100 Tổng quan lãnh đạo 3
ENG 1101 Anh văn chuyên ngành I 3
ENG 1102 Anh văn chuyên ngành II 3
ITAU 01 TROY 1101 Định hướng học Đại học 1
HISO 1122 HIS 1122 Lịch sử thế giới 3
MUAP 1231 MUS 1131 Âm nhạc 3
ENG 2211 Văn chương Mỹ I 3
ENG 2212 Văn chương Mỹ II 3
SPEE 2341 COM 2241 Kỹ năng thuyết trình trước công chúng 3
ITCC 2141 IS 2241 Khái niệm và Ứng dụng máy tính 3
ECMA 2351 ECO 2251 Kinh tế vĩ mô 3
ECMI 2251 ECO 2252 Kinh tế vi mô 3
MATH 1121 MTH 1125 Toán cao cấp I 4
MATH 1222 MTH 1126 Toán cao cấp II 4
PHYS 2252 PHY 2252 Vật lý đại cương I 3
PHYL 2252 PHY L252 Thực hành vật lý đại cương I 1
PHYS 2253 PHY 2253 Vật lý đại cương II 3
PHYL 2253 PHY L253 Thực hành vật lý đại cương II 1
CS 2250 ITCS 2250 Khoa học máy tính I 3
Môn chuyên ngành 48 tín chỉ
MATH 2211 MTH 2215 Toán rời rạc 3
MATH 2610 MTH 2210 Toán ứng dụng 3
ITCS 2355 CS 2255 Khoa học máy tính II 3
ITCS 3410 CS 3310 Cơ bản về khái niệm khoa học máy tính 3
ITDS 3423 CS 3323 Cấu trúc dữ liệu 3
ITAA 3529 CS 3329 Phân tích thuật toán 3
ITSE 3632 CS 3332 Công nghệ phần mềm I 3
ITOO 3760 CS 3360 Khái niệm lập trình hướng đối tượng I 3
ITOA 3865 CS 3365 Giới thiệu về kiến trúc và cấu trúc máy tính 3
ITPL 3870 CS 3370 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình 3
ITFL 3372 CS 3372 Ngôn ngữ hình thức và lý thuyết tính toán 3
ITDS 4520 CS 4420 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
ITDC 4545 CS 4445 Truyền thông dữ liệu và Mạng máy tính 3
ITOS 4648 CS 4448 Hệ điều hành 3
ITWD 4643 CS 4443 Phát triển phần mềm dựa trên công nghệ web 3
ITFI 3631 CS 3331 Trí tuệ nhân tạo 3
Môn tự chọn (chọn 3 trong số những môn bên dưới) 9 tín chỉ
ITAN 4849 CS 4449 Mạng ứng dụng 3
ITSE 3761 CS 4461 Công nghệ phần mềm II 3
CSCS 4751 CS 4451 An ninh máy tính 3
ITAD 4747 CS 4447 Phân tích và thiết kế hệ thống 3
ITAP 2465 CS 2265 Lập trình nâng cao I (android programming) 3
ITAP 3747 CS 3347 Lập trình nâng cao II (.NET programming) 3
Tháng Mười Hai 15, 2017
amaris tuyen dung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Amaris là Tập đoàn Quốc tế Giải pháp Công nghệ và Quản lý. Amaris hoạt động trong 5 lĩnh vực: Kinh doanh và Quản lý, IT / IS, […]
Tháng Mười 3, 2017
khai giang 2016

THÔNG BÁO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, Quý Phụ huynh, các tân sinh viên và sinh viên thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa Đại […]