Cấu trúc chương trình 
6 tín chỉ Môn học tiên quyết
57 tín chỉ Môn học cơ bản
48 tín chỉ Môn chuyên ngành
09 tín chỉ Môn tự chọn
120 tín chỉ Tổng số tín chỉ
Môn học tiên quyết 6 tín chỉ
ALGE 1112 MTH 1112 Đại số 3
TRIG 1114 MTH 1114 Lượng giác 3
Môn học cơ bản ngành KHMT 57 tín chỉ
Bảng mã môn học tương đương
MATH 1121 MTH 1125 Toán cao cấp I 4
PHYS 2252 PHY 2252 Vật lý đại cương I 3
PHYL 2252 PHY L252 Thực hành vật lý đại cương I 1
CS 2250 ITCS 2250 Khoa học máy tính I 3
MATH 1222 MTH 1126 Toán cao cấp II 4
PHYS 2253 PHY 2253 Vật lý đại cương II 3
PHYL 2253 PHY L253 Thực hành vật lý đại cương II 1
Môn chuyên ngành 48 tín chỉ
ITCS 2355 CS 2255 Khoa học máy tính II 3
ITCS 3410 CS 3310 Cơ bản về khái niệm khoa học máy tính 3
ITDS 3423 CS 3323 Cấu trúc dữ liệu 3
ITAA 3529 CS 3329 Phân tích thuật toán 3
ITSE 3632 CS 3332 Công nghệ phần mềm I 3
ITOO 3760 CS 3360 Khái niệm lập trình hướng đối tượng I 3
ITOA 3865 CS 3365 Giới thiệu về kiến trúc và cấu trúc máy tính 3
ITPL 3870 CS 3370 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình 3
ITFL 3372 CS 3372 Ngôn ngữ hình thức và lý thuyết tính toán 3
ITDS 4520 CS 4420 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
ITDC 4545 CS 4445 Truyền thông dữ liệu và Mạng máy tính 3
ITOS 4648 CS 4448 Hệ điều hành 3
MATH 2211 MTH 2215 Toán rời rạc 3
MATH 2610 MTH 2210 Toán ứng dụng 3
ITWD 4643 CS 4443 Phát triển phần mềm dựa trên công nghệ web 3
ITFI 3631 CS 3331 Trí tuệ nhân tạo 3
Môn tự chọn (chọn 3 trong số những môn bên dưới) 9 tín chỉ
ITAN 4849 CS 4449 Mạng ứng dụng 3
ITSE 3761 CS 4461 Công nghệ phần mềm II 3
CSCS 4751 CS 4451 An ninh máy tính 3
ITAD 4747 CS 4447 Phân tích và thiết kế hệ thống 3
ITAP 2465 CS 2265 Lập trình nâng cao I (android programming) 3
ITAP 3747 CS 3347 Lập trình nâng cao II (.NET programming) 3
Tháng Tư 18, 2017
hinh

Tham quan công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (19/04/2017)

Thân chào các bạn sinh viên, Để giúp các bạn sinh viên có được những kiến thức thực tiễn và giúp các bạn hiểu rõ hơn […]
Tháng Một 29, 2017
Tet Dinh dau 2017

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán

THÔNG BÁO v/v Nghỉ Tết Nguyên Đán Thân chào Các bạn Sinh viên, Trung tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo rằng Trung tâm […]