Cấu trúc chương trình
48 tín chỉ Môn học đại cương  
37 tín chỉ Môn học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  
18 tín chỉ Môn học chuyên ngành về Kinh doanh Toàn cầu  
18 tín chỉ Môn học chuyên sâu về Quản trị  
121 tín chỉ Tổng số tín chỉ  
Môn học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 37 tín chỉ
Môn cơ sở 18 tín chỉ
ACCT 2391 ACT 2291 Kế toán I 3
ACCT 2492 ACT 2292 Kế toán II 3
LWEN 2621 LAW 2221 Luật kinh doanh 3
QMAT 2441 QM 2241 Thống kê trong kinh doanh 3
MGPO 3370 MGT 3300 Quản trị học 3
MKPO 3461 MKT 3300 Nguyên lý tiếp thị 3
Môn chuyên sâu 19 tín chỉ
BUS 3310 Tư duy/thực hành sáng tạo 1
BUS 3382 Giao tiếp trong kinh doanh 3
FIN 3331 Tài chính căn bản 3
IS  3310 Kinh doanh điện tử toàn cầu 3
QM 3345 Quản trị vận hành 3
BUS 4474 Kinh doanh & Xã hội 3
MGT 4476 Quản trị chiến lược (học kỳ cuối cùng) 3
Môn học chuyên ngành về Kinh doanh Toàn cầu 18 tín chỉ
ECO 4451 Kinh doanh quốc tế 3
ECO 3352 Kinh tế vi mô nâng cao 3
MKT 4468 Tiếp thị toàn cầu 3
MGT 4471 Lãnh đạo/ quản trị sự thay đổi 3
MGT 4478 Quản trị kinh doanh toàn cầu 3
MGT 3375 Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu 3
Môn học chuyên sâu về Quản trị 18 Tín chỉ
Môn học yêu cầu
BUS 4480 Chuyên đề kinh doanh 3
Chọn lựa 5 môn trong số các môn sau (không đăng ký quá 3 môn cùng một chuyên ngành)
MKSM 3364 MKT 3364 Tiếp thị dịch vụ 3
MKCB 4462 MKT 4462 Hành vi khách hàng 3
MGT 4772 MGT 4472 Hành vi tổ chức 3
MGT 4460 Quản trị dự án 3
MKT 4463 Quản trị bán hàng 3
ACCT 3595 ACT 3395 Quản trị chi phí 3
FMGT 4731 FIN 4431 Quản trị tài chính 3
MIMC 3765 MKT 3365 Truyền thông tiếp thị tích hợp 3
Tháng Tư 18, 2017
hinh

Tham quan công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (19/04/2017)

Thân chào các bạn sinh viên, Để giúp các bạn sinh viên có được những kiến thức thực tiễn và giúp các bạn hiểu rõ hơn […]
Tháng Một 29, 2017
Tet Dinh dau 2017

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán

THÔNG BÁO v/v Nghỉ Tết Nguyên Đán Thân chào Các bạn Sinh viên, Trung tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo rằng Trung tâm […]