CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU HỌC VIÊN

ITPC dành một chính sách đặc biệt cho mọi cá nhân giới thiệu học viên nhập học chương trình liên kết của Troy-STU thành công. Chương trình không giới hạn số lượng học viên giới thiệu và không áp dụng cho phụ huynh của các học viên ứng tuyển.

Vui lòng điền thông tin và kiểm tra email đăng ký để nhận phản hồi về việc giới thiệu học viên thành công

* Bắt buộc

Họ và tên người giới thiệu*

Số điện thoại*

E-mail*

Họ và tên người được giới thiệu*

Số điện thoại*:

E-mail

Khóa học*

Lưu ý: Trường hợp một học viên được nhiều người giới thiệu thì người giới thiệu đầu tiên được coi là giới thiệu hợp lệ.

Nhân viên tư vấn

Trần Minh Phương

Tư vấn viên


Hồ Thị Minh Phương

Tư vấn viên


Call us for more information (08) 62630795, (08) 38508263 (Ext:204)